תוכנית הלימודים בקורס תרגום
שם המודול מרצה
מבוא ללוקליזציה ליאת נוי
שפה גל פודר-פולינובסקי

ליאת נוי

סוגי תכנים ברכה לנג
כלי תרגום ליאת נוי
טרמינולוגיה ליאת נוי
שיטות QA ליאת נוי
לוקליזציה בענן ליאת נוי
תרגום מכונה רחלי קרמר
ארגז כלים 1 ליאת נוי
ארגז כלים 2 רחלי קרמר