תוכנית הלימודים בקורס עריכת לשון
שם המודול מרצה
מבוא ללוקליזציה ליאת נוי
שפה ועריכת תרגום גל פודר-פולינובסקי

ליאת נוי

סוגי תכנים ברכה לנג
כלי תרגום ליאת נוי
בקרת איכות – QA ליאת נוי
טרמינולוגיה ליאת נוי
ארגז כלים 1 ליאת נוי
ארגז כלים 2 רחלי קרמר